Whiskeyprovning

Vi smakar och lär oss om världens whiskeysorter.

20-100 personer, ca. 2 timmar. 

Pris: 425kr/pp.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB