top of page

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH AVBOKNINGSREGLER ENLIGT REKOMMENDATION FRÅN SVERIGES HOTELL OCH RESTAURANG FÖRETAGARE

Allmänna bestämmelser och avbokningsregler vid grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar, vänligen se längre ner på sidan.

Vid eventuella avbokningar tas en administrativ avgift på 100:- vid avbokningar där inbetalning av förskott förekommit


Allmänt 
Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller även särskilda regler.

Avbokningsregler

- Avbokning av logi ska ske senast kl. 12.00 dagen före ankomst annars gäller full debitering.

- Avbokning av kampanjer ska ske senast 7 dagar innan ankomst

- Avbokning av större arrangemang ska ske senast 30 dagar innan ankomst.

  Avbokning med mindre än 30 dagar till ankomst, debiteras fullt pris.

 

Beställning och bekräftelse 
En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Givetvis behöver du även informera oss om det förekommer eventuella matavvikelser.

 

Ankomst och avresa 
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 16.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 11.00. Konferens och gruppdeltagare ber vi att checka ut före klockan 11.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela hotellet på förhand. Utländska gäster är skyldiga att uppvisa giltigt pass och betala vid ankomst. Separata avbokningsregler gäller under högsäsong: juni, juli, augusti, se sommarpriser för mer information. Under högsäsong juni, juli, augusti har vi garanterad incheckning 16:00, naturligtvis går det checka in om rummet är klart innan.

 

Avbeställning och utebliven ankomst 
Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 12.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 12.00 dagen före ankomst, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

 

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid 
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 12.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 12.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål 
Om hotellet inte kan ge dig rum vid ankomst, så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard. Hotellet är rökfritt. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnader.

Betalning 
Hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomsten till hotellet. Vi tar emot VISA, Mastercard och American Express. Hotell Lappland reserverar sig för eventuella prisändringar. Hotell Lappland är kontantfritt.

Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.

 

Din egen säkerhet 
Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren.

 

 

Allmänna bestämmelser och avbokningsregler vid grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar enligt fastställda regler av SHR.

1. Senast fyra veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotell Lappland uppgift om antal deltagare samt hotell- och konferensutrymmen.

 

2. Senast två veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Hotell Lappland deltagarförteckning med ankomst- och avresetider. Samtidigt skall beställaren lämna program och uppgifter om den utrustning samt möblering som önskas. Detta skall även innefatta tider för måltider. Finns önskemål om speciella arrangemang, exempelvis ändrade måltidstider, à la carte middag, vickningar eller annan aktivitet är vi tacksamma om detta meddelas senast två veckor innan.

 

3. Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta Hotell Lappland med 75% av det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

 

4. Vid avbokning senare än två veckor före arrangemangets början skall beställaren till fullo ersätta Hotell Lappland det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

 

5. Om Hotell Lappland haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, skall detta ersättas till fullo av beställaren.

 

6. Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta uttages vid försenad likvid.

 

7. Beställaren är gentemot Hotell Lappland ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även när dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig.

 

8. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Hotell Lappland berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Hotell Lappland skall omgående informera beställaren om pristillägget. 

 

9. Strejk, lockout, eldsvåda, elavbrott, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Hotell Lappland kontroll berättigar Hotell Lappland att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

 

10. Hotell Lappland är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

12. Beställda rum kan som regel disponeras från ca 16.00 första dagen.

13. Hotell Lappland har fullständiga spriträttigheter, vilket bland annat innebär att medhavd sprit inte får förtäras i de av myndigheten insynade lokalerna.

 

14. Hotell Lappland reserverar sig för eventuella prisförändringar.

bottom of page