top of page

Kamerabevakning

Varför använder Hotell Lappland kamerabevakning?

Hotell Lappland använder sig av kamerabevakning för att öka tryggheten, och förebygga skadegörelse och andra brott som rån och överfall.

Tar hotellet tillräcklig hänsyn till integritets- och informationssäkerhetsfrågor?

Integritetsfrågan är avgörande i frågor rörande kamerabevakning. Hotellets bedömning är att problembilden där kamerabevakning sker kräver denna typ av insats.

Inom ramen för kamerabevakningen vidtar hotellet flera åtgärder för att ta så stor hänsyn till den enskildes integritet som möjligt. Materialet används till exempel i polisens brottsbekämpning.

 

Hur vet man om man befinner sig i ett område där kameror filmar?

Det finns en informationsplikt i samband med kamerabevakning. Skyltar på flera platser i respektive område eller på platsen som kamerabevakas informerar om att man befinner sig i ett bevakat område samt var man kan få mer information. 


Var sitter kamerorna – inomhus eller utomhus?

Utifrån intresseavvägning är kamerorna placerade inomhus och utomhus.

 

Vem har tillgång till bildmaterialet?

Endast ett fåtal behöriga medarbetare har tillgång till det inspelade materialet. Inspelningarna lagras hos Hotell Lappland AB´s egna servrar, skyddade mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna.

Inspelningarna från kamerorna sparas i normalfallet i 30 dagar. Om en händelse inträffar där inspelningen behövs kan en viss sekvens sparas längre.

Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.


Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?

Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas.

Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott.

 

Jag har frågor om kamerabevakningen, vem kan jag kontakta?

E-post: katarina@hotelllappland.se

bottom of page