top of page

Hantrverkare

Då vi har hantverkare på plats så erbjuder vi dom förmånliga måltidspriser.  
Frukost/Lunch/Middag, 75 kr per tillfälle.  
Betalas i receptionen och kvitto visas upp i köket innan man tar för sig. 

Behöver någon hantverkare låna en huvudnyckel så kvitteras denna ut i hotellreceptionen.

Nyckeln återlämnas innan man lämnar hotellet. 

bottom of page