top of page

PRAKTIKANTER

Grattis till din apl plats hos oss på Hotell Lappland

Du kommer nu att få möjligheten att få en inblick i arbetslivet och yrket inom hotell- och restaurang.

Det är viktigt att punkterna nedan efterföljs noga.

- Arbetskläder enligt överenskommelse med handledare på Hotell Lappland Viktigt med bekväma arbetsskor ex svarta gymnastikskor
 

- Du skall alltid följa din handledares arbetstider, det kan förekomma kvällar och helger, dvs oregelbunden arbetstid. Lunch och fikaraster styrs utifrån direktiven av din handledare

- Du skall stämpla in när du kommer och stämpla ut när du går via vårt personalsystem ''personalkollen''

Din handledare visar dig hur det fungerar. Stämplar du ej in när du påbörjar din praktik kan du riskera böter om vi får en kontroll av skattemyndigheten.

Närvarorapporteringen kommer att sändas till din skola.

- Frånvarorapportering/sjukanmälan görs till din handledare men även till din lärare på skolan samma dag.

- Tänk på att det är viktigt att vara i tid, delta i det arbete som skall utföras. Du kommer att erhålla godkänt eller icke godkänt betyg för ditt genomförande av apl. Praktiken är en viktig del av utbildningen och utgör en viktig faktor inför ditt kommande arbetsliv. 

- Uppstår det frågor under apl-perioden skall du tala med din handledare på Hotell Lappland och/eller din lärare på skolan.

bottom of page